Първо посещение


Моля, попълнете формата "Първо посещение" ако планирате да посетите нашата клиника, за да можем да Ви предоставим най-добрите стоматологични услуги.


За вас

Име *
Град *
Адрес *
Телефон *
E-mail *
Дата на раждане

Медицинска история

Как оценявате сегашното си общо здравословно състояние?
Имали ли сте сериозни здравословни проблеми през последните 5 години?


Опишете ги ако имате такива
Имате ли, или имали ли сте някога някое от следните заболявания?
A


Б

ВД


К

Л


Н


П
Р


С

Т
Х

Ч

Приемате ли лекарства в момента?

Ако да, моля попълнете какви
Имате ли алергии?

Моля попълнете, ако имате алергия към: (упойки, пеницилин, други антибиотици, йод, латекст или други гумени продукти):

За жени

Бременна ли сте?
Ако да в кой месец сте?
Кърмите ли?

Дентална история

По скалата от 1 до 5 (като 1 е лошо, а 5 отлично) моля оценете:
Как оценявате здравето на Вашите зъби?
Как оценявате вида на вашите зъби и вашата усмивка?
Кога е било последното Ви посещение при зъболекар?
Каква е сегашната причина да посетите зъболекар?
Друго


« назад